پایان نامه ها

منابع مقاله b (3983)

احساس خستگی ابتلا به دردهای عضلانی انواع سردردها و بی نظمی در سیکل ماهانه تغییر در عادات مربوط به خوابیدن ابتلا به اختلال گوارش و سرما خوردگی مکرر.شاخص های سازمانی :کاهش رسیدگی به خواسته های Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله b (3978)

a) نیاز به مقادیر بسیار بالاتر یک ماده برای رسیدن به مسمومیت یا تأثیر دلخواه.b) کاهش قابل ملاحظه تأثیر با ارائه مصرف همان مقدار ماده. در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (3984)

1-6-1-رویکرد جدید یک سنتز جایگزین Z-aminothazolاز کتوآزیریدین191-6-2-توسعه حلقه کتوآزیریدین به2-5(diaryloxazoles)201-6-3-تهیه آ لکیل آمین وپیرازول201-6-4-سنتز آلفا-کتوآزیریدین 211-6-5-سنتز آ زیریدین-2 و2-دی کربوکسیلات221-6-6-سنتز کربوکسیلات آ زیریدین 23-221-6-7-گسترش حلقه آ زیریدین به پیپیریدین24-231-6-8-انبساط حلقه N-استیل-3-آ زیریدین25-241-6-9-سنتز سین 1و2-آمینو الکل26-251-7-برماسیون271-7-1-واکنش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع مقاله b (3973)

چنانچه مشاهده می شود میانگین حرمت خود اجتماعی گروه آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بوده است. نتایج تحلیل کواریانس تاثیر آموزش حل مساله بر نمرات حرمت خود والدین نوجوانان واجد مشکلات Read more…

By 92, ago